ترنــم تنهــایی

شعــر ، ادبیـات ، مشاعره

 

مشاعره(م-ن)

 

ما بي نصيب از تو و خلقــي به كام دل

آخر به غير عشق تو ما را گناه چيست

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست

هر چــــــه آغـــــاز ندارد نپــــذيرد انجام

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبند اي ساربان از كوي جانان محمل ما را

مگر روزي كه با ما همسفر بينـي دل ما را

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدعی در مجلسم جا مي دهد پهلوي تو 

تا شـــــود آگاه اگــــر ناگـــاه بينم روي تو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرا پروانه سان آتش به جان است

كه يـــارم شمـع بزم ديگران است

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرا گويند بي دردان كه دستي زن به دامانش

اگر مي داشتم دستي گريبان پاره مي كردم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرغ شكستــه بالم و صياد بي وفا

ترسم به اين بهانه ز دامم رها كند

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرنجــان دلم را كه اين مرغ وحشي

ز بامي كه برخاست مشكل نشيند

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مژده وصل توام ساختـه بي تاب امشب

نيست از شادي ديدار مرا خواب امشب

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مژگان و چشــــم و خـــال تو تاراج مي كند

ايمان و صبر و تاب و قراري كه با من است

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستم ز  مي عشق چنان كز پس مرگم

صد ميكــــده از خـــاك مـــن آباد توان كرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشتاقي و صبوري از حد گذشت ما را

گر تو شكيب داري طاقت نمـــاند ما را

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

من از دست غمت مشكل برم جان

ولي دل را تـــو آســـان بردي از من

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اگر به عشق دعـــوي بكنــم گواه دارم

كه به ديده اشك خونين و به سينه آه دارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اگر دل به تو دادم تو ز من دل بردي

گر گنــــاه است محبت تــو گنهكارتري

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

من به ديوانگــــي از عشق تو افسانه شدم 

عشق گفتي و من از عشق تو ديوانه شدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

من چيستم حكايت از دست رفته اي

تصويري از جــــواني بر باد رفتـــه اي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

من دل به كسي جز تو به اسان ندهم

چيزي كه گــــران خــــريدم ارزان ندهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

منم آن درخت بي بر كه شكست شاخ و برگ

به اميد سايه هــر كس كه نشست در پناهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

منم و دل خرابي به تــو مي سپارم او را

به چه كار خواهد آمد كه نگاه دارم او  را

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

منم  و دلي كه دائم به دو دست دارم او را

اگرش نگاهداري به تو مــــــي سپارم او را

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

من نگويم كه به درد دل مــن گوش كنيد

بهتر آن است كه اين قصه فراموش كنيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

من نگويــــم كه مرا از قفس ازاد كنيد

قفسم برده به باغي و دلم شاد كنيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مو به مـو شـــــرح پريشاني خود مي كردم

بود اگر دست به گيسوي تو چون شانه مرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهر تو تا كه در دل ما خـانه ساخته

ما را ز هر چه غير تو بيگانه ساخته

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميان ابرو و چشم تو فرق نتوان كرد

بلا و فتنـــه ندارند امتيــــاز از هــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميرم از  درد خمــار و ننهم لب به شراب

كه مباد چو شوم مست توام از ياد روي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مي روم مي كشدم صبر كنم مي ميرم

مصلحت چيست  عزيـــزان بروم يا نروم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نازم وفاي شمـع كه تاصبح در اشك

هر شب نثار كشتـه پروانه مي كند

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق

گفتم اي خـــواجه عــاقل هنري بهتر از اين

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناله تا چند كنــــم از پي بيماري دل

كو طبيبي كه كند فكر پرستاري دل

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نام رقيب بر لب جـــانان مـــــن گذشت

آگه نشد كسي كه بر جان من گذشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام ليلي به سر تربت مجنون مبريد

بگــــذاريد كه ديــــوانه قــراري گيرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام من هر كه برد باعث بدنامي توست

رفتم از خـــاطر خلقــي كه تو از ياد روي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندانم ازخدا برگشته مژگانت چه مي خواهد

كه سر از سجـــده محــراب ابرو برنمي دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاده ام ســـر تسليــــم زير شمشيــــرت

بيار برسرم اي عشق هر چه مي خواهي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه از باد صبـــا زلف تو تنـــها گشت آشفته

كه اين آشفتگي را هم من از باد صبا دارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه ز مهـــر نور بينــــم نه ز مــــاه آشنـــــايي

همه روز روز هجران همه شب شب جدايي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيـــــازارم ز خــــود هــــرگز دلي را 

كه مي ترسم در او جاي تو باشـد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نياز عاشقــــان معشــوق را بر ناز مي دارد

تو سر تا پا وفا بودي تو را من بي وفا كردم

 

+نوشته شده در جمعه ۱۳۹۰/۰۷/۱۵ساعت16:12توسط علیــرضا | |